Radon,hur kommer radon in i huset?

Radon,hur kommer radon in i huset?

Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som produceras av uranens naturliga sönderfall (radium) i jordskorpan (jord, berglager, vatten). Den är färglös, luktfri och smaklös, så den kan inte på något sätt upptäckas av sinnena. Utomhus späder det ut i atmosfären och är...
Guide för att reducera Radon i ditt hus

Guide för att reducera Radon i ditt hus

Radon är en radioaktiv gas och ett resultat av uranförfall som naturligt förekommer i mark och berg. När radon sönderfaller bildar det radioaktiva partiklar som kan fastna i lungorna när du andas. Radonpartiklarna avger sedan energi som kan skada cellerna i lungorna....